Умови доступності закладу для навчання осіб з ООП

Умови доступності закладу для осіб з особливими освітніми потребами

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всих учасників навчально- виховного процесу в КЗ "Грищинецький ліцей" створюються відповідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей розвитку дітей: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють).

Станом на 1 вересня 2019 року у школі відкрито два класи з інклюзивною формою навчання, в яких навчається два учня з ООП. З дітьми працюють досвідчені вчителі, асистенти вчителів, практичний психолог та вчитель - логопед.

Для дітей з інклюзивною формою навчання створено належні умови навчання: адаптовапно та модифіковано навчальні програми та навчальні матеріали, відповідно до потенційних можливостей та індивідуальних особливостей розвитку дітей з ООП, складено ІПР та ІНП, створено позитивний клімат шкільного середовища, використовуються спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, постійно(протягом усього періоду навчання) здійснюється психолого- педагогічний супровід дітей з ООП.

Учителі сприяють участі дітей з ООП, у позакласній, позашкільній роботі, повноцінному спілкуванні з дітьми-однолітками.

Розміри навчальних кабінетів та класних кімнат забезпечують оптимальне розташування меблів, обладнання, створюють сприятливі умови для зорової роботи учнів.

Також організовано додаткові освітні послуги : індивідуальні корекційно - розвиткові заняття з практичним психологом та логопедом. У ліцеї відсутня кімната для індивідуальної роботи з учнями з ООП.

Територія шкільного подвір’я має вільний доступ для маломобільних груп населення. Пандус відсутній. (Дане питання перебуває на стадії будівництва).