Протидія та попередження булінгу

Зразок заяви про факт булінгу

Директору

Комунального закладу "Грищинецький ліцей"

Бобрицької сільської ради

Канівського району Черкаської області

Письмаку О.М.

___________________________

(ПІП заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою

(адреса фактичного проживання)

____________________________

Контактний номер телефону

____________________________

Адреса електронної поштової скриньки

____________________________


ЗАЯВА

про факт булінгу

Прошу розібратися в ситуації, що склалася у ___________________________________________________

Повідомляю Вас про ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сторони, що задіяні в конфлікті___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свідки ситуації ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ _______________

Дата Підпис


План заходів спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в КЗ "Грищинецький ліцей" на 2019-2020 н.р.

Затверджено

Директор КЗ «Грищенецький ліцей»

__________________О.М. Письмак

План заходів

спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

в КЗ «Грищинецький ліцей»

на 2019- 2020 н.р.

Вересень

1.Розробки пам’яток « Правила поведінки здобувача освіти в ліцеї» (права та обов’язки) 6-11кл.

Куча О.С. Остапець Н.В.

2.Семінар для педагогів «Роль вчителя у профілактиці шкільного булінгу»

Практичний психолог Куча О.С.

Жовтень

1.Лекція для старшокласників «Кібербулінг - загроза ХХІ століття»

7-11 кл. Куча О.С.

2.Опитувальник « Моє відношення до булінгу»

5-11 кл. Куча О.С.

Листопад

1.Інформаційний дайджест «Я - проти насильства!»

(5-11 кл.) Остапець Н.В.

2.Флешмоб «Ми проти насильства. Ми за любов і доброту!»

(1-11 кл.) Кл. керівники

3.Конкурс малюнків « Щаслива сім’я – без насилля»

1-5 кл. Романюк М.В.

Грудень

1.Круглий стіл: «Сім’я – простір без насильства»

8-11кл. Зозуля О.М., Міхневич Н.В.

2.Практичне заняття з елементами тренінгу « Скажемо насильству –Ні!»

6-11кл. Куча О.С.

Січень

1.Практичне заняття з елементами тренінгу «Стоп булінг: Протидія жорстокості та насильству» 8-11кл. Куча О.С.

2. ВГ « Як справитися з булінгом» 1-5 кл. Куча О.С.

Лютий

1.Імітаційна гра для молодших школярів «Якщо тебе ображають»

1-4 кл. Кл. керівники 1-4кл., Куча О.С.

2. Батьківські збори щодо роз’яснення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Класні керівники

Березень

1.Практичне заняття «Моя відповідальність за участь у булінгу»

8-11кл. Куча О.С.

2.Психологічний практикум з формування позитивних взаємин та формування уміння відстоювати свою честь і гідність за допомогою соціально прийнятної поведінки. 1-5 кл. Кл. керівники, психолог

Квітень

1.Інформаційно-просвітницька робота з батьками дітей схильних до протиправної поведінки.

5-9кл. Куча О.С., кл. керівники

2.Практичне заняття «Вирішення конфліктів мирним шляхом»

7-11 кл. Куча О.С.

Травень

1.Виступ на батьківських зборах «Кроки до безпеки дітей в учнівському колективі» Куча О.С.

2.Відеолекторій «Безпека дитини в мережі Інтернет»

5-11кл. Остапець Н.В. , Куча О.С.

3.Конкурс малюнків «Для творчості немає перешкод»

1-11кл. Класні керівники

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в КЗ "Грищинецький ліцей" та порядок реагування на доведені випадки

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ліцеї

  1. Заява подається у письмовому вигляді на ім’я директора ліцею відповідно до Закону України «Про звернення громадян» або уповноваженій особі за реалізацію норм законодавства у сфері запобігання та протидії булінгу (цькування) в ліцеї Остапець Наталії Володимирівні, педагогу організатору.
  2. Право подати заяву мають здобувачі освіти, які стали стороною булінга(цькування), їхні батьки, або інші законні представники, педагоги, інші учасники освітнього процесу.
  3. Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон; статус (постраждалий чи свідок булінгу); навести розгорнутий виклад фактів; інформацію щодо джерела отримання інформації; тривалість; дата подання заяви та особистий підпис. Заява може бути подана не тільки у письмовій формі, а й усно, з використанням засобів електронної комунікації(електронна пошта, месенджери).

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Комунальному закладі "Грищинецький ліцей" та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

  1. Відповідно до заяви про випадок булінгу (цькування) директор ліцею видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.
  2. Наказом по ліцею створюється Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, практичного психолога, батьків потерпілого та булера, директора ліцею, представника служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
  3. Директор ліцею скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу для прийняття рішення, термінів розслідування та окреслення подальших дій.
  4. Комісія проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол.

4.1. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах ліцею учасниками освітнього процесу. Результат розслідування та рішення комісії доводиться уповноваженою особою до відома постраждалого. У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, уповноважена особа повідомляє про право заявника звернутися із заявою до органів Національної поліції України.

4.2. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4.3. Уповноважена особа відповідає за виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).

5. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

6. Не залежно від рішення комісії, директор ліцею забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

7.Доведений випадок булінгу тягне штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин – якщо цькували вперше.

І від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин, якщо дії вчинили повторно або знущалась група осіб.

Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні від 14 до 16 років, штраф заплатять батьки або особи, які їх замінюють.

Профілактика насильства та булінгу

Нормативно-правові документи з питань запобігання, протидії домашньому насильству та булінгу

Матеріали для використання в роботі